Cennik

Pojedyncze wejście 30 zł
Karnet m-czny raz w tygodniu 80 zł
Karnet m-czny dwa razy w tygodniu 140 zł
Karnet Open 180 zł/os.
Zajęcia ruchowe metodą Feldenkrais 40 zł/miesiąc
ZASADY STUDIA

1. Rezerwacja zajęć:
Na zajęcia można zapisać się:
– drogą mailową: jogaruchoddech@gmail.com,
– drogą telefoniczna: 731 309 420,
– poprzez Facebooka @JogaRuchOddech,
– bezpośrednio w Studiu u instruktora.

2. Odrabianie zajęć:
Nieobecność na zajęciach można odrobić:
– raz w miesiącu,
– w miesiącu, w którym został wykupiony karnet,
– po wcześniejszym ustaleniu ze Studiem.

Zajęcia nieodrobione nie przechodzą na następny miesiąc.

3. Osoby rozpoczynające zajęcia w trakcie miesiąca, ponoszą odpłatność proporcjonalną do ilości zajęć w m-cu.