Cennik

Pojedyncze wejście popołudniowe -30 zł

poranne – 25 zł

Karnet m-czny raz w tygodniu popołudniowy -100 zł

poranny  – 80 zł

Karnet m-czny dwa razy w tygodniu popołudniowy  – 150 zł

 

Karnet Open 180 zł/os.

</div

ZASADY STUDIA

1. Rezerwacja zajęć:
Na zajęcia można zapisać się:
– drogą mailową: jogaruchoddech@gmail.com,
– drogą telefoniczna: 607 190 005,
– poprzez Facebooka @JogaRuchOddech,
– bezpośrednio w Studiu u instruktora.

2. Odrabianie zajęć:
Nieobecność na zajęciach można odrobić:
– raz w miesiącu,
– w miesiącu, w którym został wykupiony karnet,
– po wcześniejszym ustaleniu ze Studiem.

Zajęcia nieodrobione nie przechodzą na następny miesiąc.

3. Osoby rozpoczynające zajęcia w trakcie miesiąca, ponoszą odpłatność proporcjonalną do ilości zajęć w m-cu.