O fundacji

Fundacja JogaRuchOddech powstała w 2018 roku, aby prowadzić bezpłatne, otwarte zajęcia, warsztaty i programy, których celem jest propagowanie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życiu i szeroko pojętej ekologii. Dotychczasowe doświadczenia zainspirowały nas do organizowania zajęć bezpłatnych, z których mogą również korzystać słabiej sytuowane grupy osób. Udało się nam zorganizować kilka ciekawych, otwartych programów, między innymi joga w parku, wakacyjna Jogana Politechnice Białostockiej, zajęcia „Aktywni Seniorzy 60+”, „Terapia Ruchem Metodą Feldenkraisa”, i inne, i wszystkie cieszą się ogromną popularnością. Zachęcamy do aktywności fizycznej, do szeroko rozumianego rozwoju, poznawania siebie, zdrowego stylu życia i szeroko rozumianej ekologii.

Joga Ruch Oddech to głównie ludzie, którzy uczestniczą w programach i cotygodniowych spotkaniach i są dla nas inspiracją do podejmowania dalszych działań. To atmosfera ciekawości, spokoju i wzajemnego wsparcia, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie. To przyjaźnie, które zostają na długie lata. Joga Ruch Oddech to aktywność, która prowadzi do harmonijnych relacji z otaczającym światem.

Życzliwość, uśmiech dla siebie i innych to nasze motto.